onbreekbaar

(on)breekbaar

(on)breekbaar breekt door
(on)breekbaar is een community art project waarin mensen kunstkistjes maken over kwetsbaarheid en kracht en hoe deze thema’s met elkaar verbonden zijn. Een succesvolle pilot is uitgevoerd in de wijk Doornakkers in Eindhoven. Er is vervolgens geëxperimenteerd met verschillende werkvormen en doelgroepen. De ervaringen tonen aan dat deze manier van werken verbinding brengt, mensen sterker maakt, mensen onvermoede kanten laat zien van zichzelf en van elkaar, kortom: mensen in hun kracht zet.

Eind 2015 hebben (on)breekbaar en Orwoet de krachten gebundeld en samen werken zij aan de groei en continuIteit van het project. In juni 2016 heeft daartoe, met bijdragen van het Eindhoven Fonds en het Rabobank Coöperatiefonds, de “(on)breekbaar breekt door”- dag plaatsgevonden, waar met name professionals uit zorg, welzijn en onderwijs kennis hebben kunnen maken met het project. Dit heeft geleid tot veel interesse vanuit diverse instellingen. In het najaar van dit jaar vinden nog 3 trajecten plaats en voor de langere termijn onderzoeken we de mogelijkheid om (bij grotere instellingen) de ‘methodiek’ over te dragen aan de organisaties zelf, zodat zij met beperkte financiële middelen het project toch onder personeel en cliënten/leerlingen kunnen uitzetten.